Km/u & Km/h


Op het examen stond opeens ‘km/h’ bij een som over snelheid – ik heb maar kilometers per half uur genomen, iets anders kon ik niet bedenken.

We kunnen hier natuurlijk smakelijk om lachen, maar ik begrijp het probleem ergens wel… als je in de rekenboeken altijd te maken hebt gehad met ‘km/u’ (kilometer per uur) en ze veranderen dat op het examen dan in ‘km/h’ (kilometer per hour) is dat verwarrend.

Ik snap stiekem dan ook niet waarom dat op een examen ineens in het Engels moet. Het examen rekenen leek al teveel op een leestest, en nu gaan we er ook nog Engels door gooien?

Soms…

…sta je gewoon even met je mond vol tanden. Heb ik niet snel. Maar deze keer dus wel. Lang leve het MBO…

‘Meneer, mag ik nog naar binnen?’ – vijf minuten vóór het EINDE van de les…

…en dan dus gewoon naar binnen lopen en gaan zitten.

facepalm

Raadsel of som?

In het jaar 44 voor Christus veranderde Julius Caesar de kalender. Nu werd hij gebaseerd op de zon. Een jaar kreeg 365 dagen en begon vanaf nu in januari. Ook werd vastgesteld dat ieder vierde jaar een schrikkeljaar werd.

Het jaar is 1997. Welke maand heeft 28 dagen?

Duh