Starbucks

Starbucks heeft de winst en de omzet in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar zien stijgen.

Dat blijkt uit een donderdag verschenen tussentijds handelsbericht van de Amerikaanse koffieketen.

Starbucks realiseerde een winst van 575,1 miljoen dollar, tegen 494,9 miljoen dollar een jaar eerder. De opbrengsten stegen tot 4,99 miljard dollar, van 4,56 miljard dollar in de vergelijkbare periode een jaar terug. Dat was nagenoeg in lijn met de verwachtingen van marktkenners.

De winst per aandeel kwam overigens uit op 0,39 dollar. Voor het derde kwartaal mikt Starbucks op een winst per aandeel van 0,48 tot 0,49 dollar.

Met hoeveel procent is de winst van Starbucks gestegen?

(Tekst gekopieerd uit dit artikel)

Husselen

Heb je je wel eens afgevraagd waarom wij 97 uitspreken als ‘zevenennegentig’? De Engelsen noemen het ‘ninety-seven’. En dat vind ik persoonlijk veel logischer klinken…

Leren we immers niet lezen van links naar rechts? Heel vroeg al? In woorden spreken we de letters uit in de volgorde waarin ze staan: van links naar rechts. Woorden in een zin spreken we ook uit van links naar rechts. En een getal als 97 spreken wij dan opeens ‘verkeerd’ uit? Vind je het gek dat sommige kinderen dan moeite hebben met getallen? Ik dus niet.

Mooi om er eens even bij stil te staan. Misschien had je het zelf eigenlijk nog nooit zo bekeken. Maar je moet toch toegeven dat we hier, taaltechnisch gezien, iets geks doen. Even voor de duidelijkheid: de Engelsen doen net zo gek als wij als het aankomt op die paar getallen NET na de 10: 11 (elf / eleven), 12 (twaalf / twelve), 13 (dertien / thirteen) – waar zijn mijn ‘ééntien’, ’tweetien’ en ‘drietien’ gebleven? Verwarrend allemaal…

En toch is dat één van de eerste dingen die we tegen komen bij het leren tellen en bij getalbegrip. En dan vinden we het gek dat kinderen soms moeite hebben met rekenen…

Kijk er dus niet heel gek van op als een kind ‘negenenzeventig’ zegt bij het zien van het getal 97. Zo fout is dat in principe helemaal niet.

Het kan overigens nog gekker. De Fransen noemen 97 namelijk ‘quatre-vingt-dix-sept’, wat zich laat vertalen in ‘vier-twintig-tien-zeven’. Kunnen Fransen überhaupt wel rekenen?