Overig

Hier volgen de antwoorden en uitwerkingen van de sommen uit de categorie ‘Uit het leven gegrepen’.


Liftperikelen

1275kg of 17 personen – hieruit kun je opmaken dat het gemiddelde gewicht voor één ‘persoon’ 75kg is ( 1275 : 17 = 75 ).

Het bed weegt 250kg. Een patiënt dus 75kg. Samen is dat 250 + 75 = 325kg. Dan kunnen er dus nog voor 1275 – 325 = 950kg aan dokters in de lift.

950 : 75 = 12,67

Er kunnen dus nog 12 dokters in de lift; een dertiende dokter is te zwaar (en wie wil dokter 13 nou aan z’n bed hebben…).


Evenveel

Minder!

100 x 0,99 = 99

99 x 1,01 = 99,99

We ‘verliezen’ hier dus 0,01 persoon. 0,01 op de honderd is 0,01%. Je komt dus 0,01% van het oorspronkelijke aantal tekort.


Starbucks

De winst is toegenomen met ( 575,1 – 494,9 = ) 80,2 miljoen dollar. Om het percentage te bepalen, vergelijk je de stijging met de oude winst (die je daarmee op 100% stelt), dus met 494,9.

In een verhoudingstabel krijg je dan het volgende:

20160422_134414

De som die je over houdt is 100 : 494,9 x 80,2 = 16,2%.


Raadsel of som?

Hahaha, echt niet! Dit antwoord moet je maar aan me vragen…


Presentie

Het aantal leerlingen dat naar de les komt is 7. Het totaal aantal leerlingen is 18. Je kunt de regel ‘deel delen door geheel maal honderd procent’ bijvoorbeeld toepassen.

7 : 18 x 100 = 38,8888etc.

Even opletten: dit is het percentage leerlingen dat WEL naar de les komt. Dat moet je dan nog van de 100 af halen, dus:

100 – 38,8888etc. = 61,1111etc.

Dus 61% van de leerlingen spijbelt.


De kans dat dit gebeurt…

Wie het weet, mag het zeggen…


Koekje er bij

De € 0,75 voor het koekje is inclusief 6% btw. Dat is dan dus 106% van het bedrag exclusief btw. Om het bedrag exclusief btw uit te rekenen doe je 0,75 : 106 x 100 = 0,71 (0,7075etc.). Dat betekent dat ik € 0,04 (4 cent) aan btw over mijn koekje heb betaald.


Lucratieve marktplaats

Het is allereerst handig om te weten wat de winst is geweest in Euro’s. We hebben €25,- ontvangen, en de kosten waren €4,-. Dat maakt dat er dan €21,- winst is gemaakt.

Op het aankoopbedrag van €4,- betekent dat, dat we moeten uitrekenen hoeveel procent 21 van 4 is. De ‘standaard’ berekening voor percentages is (deel/geheel) x 100%

In dit geval dus 21 : 4 = 5,25 x 100% = 525% winst!


McDonalds’ vetten

26 : 37 x 100 = 70                                                   (70,27027027etc)

26 gram zou 37% zijn. Als je dan 26 deelt door 37, weet je wat 1% is. Om vervolgens naar 100% te komen, vermenigvuldig je dan weer met 100.

Kijken we dan naar de McKroket, dan zien we daar op staan dan 8,3 gram vetten 12% van de gemiddelde dagelijkse referentie-inname van een volwassene. Als we dat net zo aanpakken als in de berekening hierboven, dan delen we 8,3 door twaalf, en vermenigvuldigen we het met honderd:

8,3 : 12 x 100 = 69                                                 (69,1666666666etc)

Prettig om te merken dat McDonalds dus netjes op heeft zitten letten, en beide doosjes ons vertellen dat we ongeveer op dezelfde dagelijkse referentie-inname uit komen.


Albert Heijn & het klimaat

287.357 : 7,17 = 40.078                                   (40.077,684797768etc.)

In de tekst staat dat het totaal aantal kilometer aan bespaard bonpapier 7,17 keer de omtrek van de aarde is. Dan is de omtrek van de aarde dus eenvoudig uit te rekenen door het totaal aantal kilometers bonpapier te delen door 7,17.

Op Google is terug te vinden dat de omtrek van de aarde ergens tussen de 40.008 en 40.075 kilometer ligt; het blijft natuurlijk een schatting, want bij mijn weten is er geen meetlint lang genoeg om even rond de aarde te spannen. En waarom die ruime marge? Ga maar na: wanneer bijvoorbeeld Mount Everest op je route ligt om de omtrek op te meten, zal je op een wat groter getal uitkomen dan wanneer je al dat soort bergen probeert te vermijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *